Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 • 17 Античен период
 • 18 Средновековие
 • 19 Съвременност
 • 23 За студенти
 • 22 За архитекти
 • 20 Учебници
 • 21 Специализирани

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 23 За студенти
  Заглавие Автор изд. Цена
  Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конструкции Константин Казаков 2010 50.00 поръчай
  Перспектива от Т. Григоров Т. Григоров 1961 не е налична
  Konstruierte Perspektiven: Ein Lehr und Nachschlagebuch fur Studierende .. Peter Tank 1951 15.00 поръчай
  Биконструкции - противоветрови, противоземетръсни, стабилизиращи, дискови връзки Милчо Брайнов 1982 не е налична
  Изчисляване на конструкции върху еластична основа Т. Божинов, Т. Етимов, Д. Райкова 1982 не е налична
  Звукоизолацията в строителството @1 Фридрих Айхлер 1964 не е налична
  Гаражи .. Проектиране и оборудване на автосервизи Стефан Кабакчиев, Асен Стоичков 1964 28.00 поръчай
  Основи на промишления дизайн в архитектурата .. Стоян Делчев 1993 33.00 поръчай
  Тенденции в съвременната архитектура Ян Цейка 2003 не е налична
  Греди и рамки .. Найден Танков, Тинко Бобев 1981 30.00 поръчай
  Сградостроителство .. Чавдар Ангелов 1999 не е налична
  Основни черти на дървените конструкции във високите строежи .. Феликс Фонроберт 1950 20.00 поръчай
  Архитектурни форми и стилознание .. Св. Ив. Горанов 1959 20.00 поръчай
  Университетски сгради. Том 1-2 Г. Атанасов 1973 110.00 поръчай
  Атлас стальных конструкций .. многоэтажные здания В. Харт, В. Хенн, Х. Зонтаг 1977 50.00 поръчай
  Въведение в проектирането на малката къща Ст. Стефанов, К. Бойчев, К. Джелебов 1977 не е налична
  Архитектурен стил .. Илюстровано стилознание с 238 образи Проф. Николай Райнов 1946 20.00 поръчай
  Високи сгради - конструкции и строителство @1 Г. Апостолов 1980 не е налична
  Собствени периоди и форми на кулообразни сгради @1 Л. Ценов, Хр. Бончева, А. Канева 1988 не е налична
  Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване .. Г. Даскалов, С. Кисляков, Н. Спасов, П. Градев 1979 10.00 поръчай
  Стоманобетонни конструкции .. Боян Димитров Боян Димитров 1987 19.00 поръчай
  Таблици и примери за оразмеряване на железобетонови конструкции .. Б. Льозер 1947 17.00 поръчай
  Носещи стенни и смесени конструкции на сгради @1 Хаския Нисимов 1978 не е налична
  Методът Крос .. Опростявания и практическо прилагане А. Н. Данаилов 1959 15.00 поръчай
  Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Книга 1-2 .. А. А. Уманский 1972 - 73 90.00 поръчай
  Архитектура на промишления интериор @1 Константин Костов 1977 не е налична
  Съвременни градоустройствени постановки @1 Стефчо Димитров 1996 не е налична
  Ръководство за упражнения по геодезия Л. Тодоров, Г. Лазаров, И. Иванов, П. Бакалов, Р. Янева, В. Вълчинов 1985 не е налична
  Интериорът - какво и как / Интериорът през вековете .. Иван Беджев 1984 20.00 поръчай
  Еднофамилни и двуфамилни жилищни сгради .. С. Стефанов 1989 20.00 поръчай
  Конструкции на сгради със свободна и гъвкава планировка .. Хаския Нисимов 1967 14.00 поръчай
  Въпроси из областта на стоманобетона .. Хаския Нисимов 1957 10.00 поръчай
  Изпитване на строителните конструкции .. Ст. Колев 1958 14.00 поръчай
  Ръководство за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон (без предварително напрягане) @1 Колектив под редакцията на Румен Гуглев 1981 не е налична
  Таблици за трасиране на криви при пътища, жп линии и канали .. Любомир Димов 1955 33.00 поръчай
  Числени методи в строителната механика .. Т. Карамански 1976 8.00 поръчай
  Архитектурни конструкции - Милко Ангелов- част втора Милко Ангелов 1999 не е налична
  Метод на крайните елементи в строителната механика .. Банко П. Банков, Юлиана В. Павлова 1996 45.00 поръчай
  Хидравлични изчисления на водоснабдителни и канализационни системи @1 Ц. Цочев, Ц. Цачев, Т. Гърданов, П. Петров 1977 не е налична
  Ръководство за проектиране по канализация @1 Тодор Гиргинов 1981 не е налична
  Предварително напрегнат стоманобетон @1 Сл. Мирчев, Ив. Калчев, Л. Петров 1964 не е налична
  Висша геодезия - математическа геодезия .. Мара Даскалова 1980 25.00 поръчай
  Високи стоманобетонни комини .. Алекси Илиев Ляев 1962 12.00 поръчай
  Оразмеряване и конструиране на бетонни и стоманобетонни конструкции .. Х. Нисимов 1981 10.00 поръчай
  Статически неопределими конструкции във високите строежи .. Хаския Нисимов 1956 25.00 поръчай
  Акустика на околната среда @1 Никола Зарков Любенов 1980 не е налична
  Съвременният архитектурен детайл @1 Чавдар Ангелов, Паню Петров 1976 не е налична
  Промишлени сгради @1 Атанас Делибашев 1969 не е налична
  Съвременни геодезически методи за изследване на деформации @1 Г. Милев 1978 не е налична
  Перспективата в живописта и архитектурата ( - Практическа перспектива с 170 чертежи и примери в текста) Борис Денев 1948 не е налична
  Сложни рамки - ускорени решения И. Троев 1980 не е налична
  Стоманобетонни гредостени - изчисляване и конструиране @1 Б. Кръстев 1981 не е налична
  Непрекъснати греди - опростени решения И. Троев 1979 не е налична
  Сборник от задачи по технология на строителното производство .. В. Вълев, Й. Йорданов, Н. Киров, Б. Белев 1976 15.00 поръчай
  Ръководство за решаване на задачи по теория на еластичността, устойчивост и динамика на еластичните системи .. Колектив под редакцията на Хр. Върбанов 1974 12.00 поръчай
  Устойчивост и динамика на еластичните системи .. Хр. Върбанов 1975 8.00 поръчай
  Пилотно фундиране от Г. Дингозов, Б. Божинов @1 Г. Дингозов, Б. Божинов 1979 не е налична
  Носещи конструкции от стомана и дърво .. Стефан Гочев 1985 15.00 поръчай
  Предварително напрегнати покривни пространствени конструкции @1 Д. Дочев, С. Иванов, В. Николов 1978 не е налична
  Примери и таблици по масивни конструкции .. Георги Бранков 1974 5.00 поръчай
  Конструктивно знание и чертане @1 З. Николов, Г. Николов, Т. Русев 1974 не е налична
  Краткий справочник по малым мостам и трубам / Кратък справочник - малки мостове и тръби (изисквания и проектиране) О. В. Андреев, Е. В. Болдаков, К. В. Гайдук, В. А. Кошелев, А. И. Родин, Е. Н. Роер 1953 25.00 поръчай
  Хидрология и хидравлика @1 С. Филдишев, М. Соколова 1988 не е налична
  Изчисляване на тръби, положени в земята .. Г. К. Клейн 1964 15.00 поръчай
  Начертательная геометрия / Дескриптивна геометрия @1 А. Г. Климухин 1973 не е налична
  Керамични сушилни и пещи @1 Л. Тончев, Д. Герджиков 1971 не е налична
  Наръчник за експлоатация на водопроводите @1 К. Кузуджийски, К. Кузмов 1961 не е налична
  Архитектурни форми и стилознание Светослав Горанов 1962 14.00 поръчай
  Познания по Практическа и Естетическа Архитектура съ наставления за длъжностите и отговорностите на архитектите и предприемачите, съ най-употребителните практически таблици, съ 582 фигури въ текста и пр. @1 Трендафилъ К. Трендафиловъ 1929 не е налична
  Наръчник за проектиране и изчисляване на стоманобетонни конструкции .. Х. Нисимов 1973 10.00 поръчай
  Индивидуални жилищни сгради .. С. Стефанов 1977 10.00 поръчай
  Проектиране на пътища @1 Димитър Сотиров 1983 не е налична
  Стоманобетон и масивни конструкции @1 Димо Ив. Боздуганов 1965 не е налична
  Десет архитектурни заповеди @1 Бойко Кадинов 2000 не е налична
  Заваряване в строителството @1 Петър Георгиев 1978 не е налична
  Висящи конструкции .. Румен Младжов 1987 20.00 поръчай
  Интериорът - какво и как / Интериорът през вековете .. Иван Беджев 1984 25.00 поръчай
  Стоманобетонни конструкции .. К. Сахновски К. Сахновски 1955 15.00 поръчай
  Дървени конструкции .. от Карлсен - енциклопедия на на дървените конструкции - чертежи, изчисляване, справочник , пълен наръчник Г. Г. Карлсен, В. В. Болшаков, М. Е. Каган, Г. В. Свенцицки 1955 не е налична
  Перспектива от Б. Владков, Г. Арнаудов Б. Владков, Г. Арнаудов 1978 не е налична
  Форма и композиция в средновековната архитектура .. Мила Иванова 1988 12.00 поръчай
  Акустика в архитектурата и строителството @1 Ян Новак, Яр. Ледрер 1963 не е налична
  Цвет в интерьере @1 Е. С. Пономарева 1984 не е налична
  Строителна физика за архитекти @1 Бойка Ц. Дудрева, Паню И. Петров, Сава О. Цанков 1988 не е налична
  Вентилация овлажнение и отопление в текстилните фабрики @1 Н. С. Сорокин 1957 не е налична
  Краткий справочник архитектора .. Ю. Коваленко 1975 35.00 поръчай
  Проектирование и конструирование мебели / Проектиране и конструиране на мебели @1 А. Б. Блехман 1979 не е налична
  Архитектурни конструкции .. Атанас Попов 1956 20.00 поръчай
  Bauentwurfslehre: Grundlagen, Normen, Vorschriften .. Ernst Neufert 1939 110.00 поръчай
  Das Tischlerhandwerk ( 2 band ). Наръчник - ръководство за дърводелски работи. @1 Prof. H. Sohlemann 1956 - 57 не е налична
  Как да си построим дървена къща .. Христо Бояджиев 1984 не е налична
  Градоустройство и архитектурно проектиране. част 1 Филип Г. Филев, Мария Д. Нейчева 1990 12.00 поръчай
  Търговски центрове .. проектиране и преустройство Иван Никифоров 1979 14.00 поръчай
  Сградостроителство Паню Петров, Георги Стойчев @1 Паню Петров, Георги Стойчев 1986 не е налична
  Паркинги и големи гаражи - съоръжения за статично движение проектиране и изграждане на многоетажни паркинги и гаражи, Оскар Бютнер 1976 не е налична
  Жилищни сгради. Част 1: Жилищни сгради за постоянно обитаване .. Ангел Дамянов 1978 18.00 поръчай
  Селскостопански сгради .. М. Класанов, Д. Василев 1969 20.00 поръчай
  Обществени сгради .. Том1-2 В. Лазаров 1975 -76 не е налична
  Наръчник по водоснабдяване .. 57 К. Кузуджийски, Т. Димчев, И. Иванов, П. Гоцев 1957 10.00 поръчай
  История на материалната култура и стилознание .. Димитър Друмев 1952 33.00 поръчай
  Архитектурни предизвикателства @1 Бруно Дзеви 1984 не е налична
  Модулор. Льо Корбюзие Льо Корбюзие 1973 не е налична
  Класически архитектурни форми .. Иван Попов, Мила Иванова 1962 35.00 поръчай
  Строительное проектирование. Том 1-2 .. Э. Нейферт / Ернст Нойферт 1965 29.00 поръчай
  Свободна конструктивна перспектива .. Борис Денев 1957 35.00 поръчай
  Архитектура XX века .. Ле Корбюзье Ле Корбюзье 1970 33.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура. Египет .. Мила Иванова 1977 10.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура: Гърция .. Мила Иванова 1978 18.00 поръчай
  Форма и композиция в античната архитектура: Рим .. Мила Иванова 1978 не е налична
  Проектиране и изграждане на жизнената среда за инвалиди .. Пенчо Велев 1995 38.00 поръчай
  Въведение в архитектурното проектиране .. Основи на архитектурната композиция Иван Попов 1973 30.00 поръчай
  Архитектурно проектиране. Част 2 .. А. С. Михайловски 1943 - 1946 45.00 поръчай
  Площадът .. Любен Тонев 1949 37.00 поръчай
  Архитектурни конструкции. Част 1: Елементи на сградата .. .. Чавдар Ангелов 1987 44.00 поръчай
  Архитектурна перспектива .. Славян Ангелов 1963 16.00 поръчай
  Композиция и изобразителни средства в архитектурната перспектива .. Тодор Данов 1977 не е налична
  Съвременни архитектурни конструкции .. Борислав Стоянов 1977 15.00 поръчай
  Съвременни архитектурни конструкции .. Б. Стоянов 1963 12.00 поръчай
  Методика на архитектурното проектиране @1 Стефан Попов 1983 не е налична
  Естетика на архитектурата .. Елена Христова 1979 10.00 поръчай
  Оригинални концепции в съвременната архитектура М.Тодорова 1984 15.00 поръчай
  Проектиране на жилищния интериор .. Ст.Стефанов 1983 не е налична