Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

 • 17 Редки книги
 • 18 Евтини книги
 • 19 Антикварни книги
 • 23 Редки книги
 • 22 Евтини книги
 • 20 Евтини книги
 • 21 Редки книги

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел 22 Евтини книги
  Заглавие Автор изд. Цена
  Царевград Търнов. Дворецът на българските царе през Втората българска държава. Том 1-2 Колектив 1973-1974 78.00 поръчай
  Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността .. Г. Попов, Г. Кацаров, Ю. Трифонов 1921 95.00 поръчай
  Български манастири .. архитектура, история, украса Иван Божилов, Николай Тулешков, Любен Прашков, Стефан Стамов 2004 50.00 поръчай
  Пътеводител на култовата архитектура в България - енциклопедия - Християнски, еврейски, мюсюлмански паметници том 1 - Западна България Юлия Минева-Милчева, Елисавета Александрова 2006 60.00 поръчай
  София сега в 105 рисунки Арх. Спиридон Ганев 2003 25.00 поръчай
  София. Списание на софийския градски народен съвет на депутатите на трудещите се. Година първа депутатите на трудещите се. Година първа - 1953 Колектив 1953 100.00 поръчай
  Сердика - материали за изучаване топографията, устройството и архитектурата на града .. Сава Н. Бобчевъ 1943 175.00 поръчай
  София - 120 години столица .. Антон Попов, Елена Тончева, Елка Дроснева 2000 74.00 поръчай
  Краткая история болгарской архитектуры .. Колектив 1969 20.00 поръчай
  Каменните щитове .. Борис Чолпанов 1989 50.00 поръчай
  Боянская церковь .. Георги Стойков 1954 44.00 поръчай
  Архитектоническата форма на софийската църква Св. София .. Андрей Протич 1912 190.00 поръчай
  Черепишки манастиръ "Успенiе Прстыа Богородицы" .. Асен Василиев 1944 16.00 поръчай
  Дворцовият манастир в Преслав .. Тотю Тотев 1998 75.00 поръчай
  Архитектурата на Първата и Втората българска държава .. Колектив под редакцията на Георги Кожухаров 1975 75.00 поръчай
  Градили майстори болгаре .. Георги Тахов 1980 22.00 поръчай
  Тектоника и конструкции на архитектурното наследство в България .. Храбър Попов 1972 25.00 поръчай
  Мегалитни архитектурни паметници в България и други страни .. Лила Захариева 1999 14.00 поръчай
  Сводът в античността и средните векове .. Г. Кожухаров 1974 46.00 поръчай
  Червената църква при Перущица .. Дора Панайотова 1956 90.00 поръчай
  Строителната традиция въ прабългарските дворци отъ Плиска .. Димитъръ Василевъ - архитектъ 1937 90.00 поръчай
  Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien .. Assen Tschilingirov 1978 165.00 поръчай
  История на българското изобразително изкуство. Том 1 ,, Колектив 1976 18.00 поръчай
  Стари български столици - Плиска, Велики Преслав, Търновград .. Димитър Овчаров, Тотю Тотев, Атанас Попов 1980 30.00 поръчай
  Архитектурното наследство на България .. Стефан Стамов 1988 90.00 поръчай
  Архитектурное наследство Болгарии .. С. Стамов Р. Ангелова Н. Чанева - Дечевска В. Коларова 1972 20.00 поръчай
  Архитектура Болгарии Милко Бичев 1961 10.00 поръчай
  Архитектура Болгарии .. М. П. Цапенко 1953 12.00 поръчай
  Църкви и манастири от Велики Преслав .. Нели Чанева - Дечевска 1980 34.00 поръчай
  Български манастири .. Георги Чавръков 1974 29.00 поръчай
  Rila monastery .. Mihail Enev 1997 390.00 поръчай
  Рилският манастир .. история, архитектура, резби, стенописи Христо Христов, Георги Стойков, Кръстю Миятев 1957 64.00 поръчай
  Боянската църква .. Андрей Грабар 1978 60.00 поръчай