Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ТЕМИ В БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ КЪЩИ ТАНЦИ ОБИЧАИ НОСИИ ЗАНАЯТИ

 • Възрожденски изкуства - история
 • Български носии, шевици, тъкани, килими
 • Кована мед, желязо, злато, керамика и др. занаяти
 • Къщи, дърворезби, възрожденска архитектура, каменоделство
 • Танци, песни, обичаи, обреди
 • Етнография, митология и вярвания
 • Чуждестранни фолклорни изкуства

  ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Заглaвия в раздел Танци, песни, обичаи, обреди
  Заглавие Автор изд. Цена
  Болгарские народные танцы - български хора и ръченици със схеми, ноти снимки, цветни носии, на руски език Кирил Дженев 1958 поЗАЯВКА
  Българската народна песен - изобразителни принципи, строеж единство Никола Георгиев 1976 25.00 поръчай
  Народни хора и ръченици за акордеон - пандела ръченица, главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 поЗАЯВКА
  Забавна и танцова музика за акордеон Народен 1957 20.00 поръчай
  Народни хора и ръченици за акордеон - Коста Колев - главнишко, шарено, петрунино, македонско дайчово, еленино, кортенско, пайдушко, грънчарско, сватбарско хора и др. Народен 1957 поЗАЯВКА
  Терминология на българската хореография - за народни танци - илюстрована с ноти @1 Кирил Дженев 1960 поЗАЯВКА
  Българска народна музика - учебник - теория, ритмика и метрика, етномузикология, мелодика, ритмо и формообразуване, орхестика и кинетография @1 Стоян Джуджев 1970 поЗАЯВКА
  Биляна платно белеше - македонски народни песни с ноти, луксозно подаръчно издание Проф. д-р Илия Манолов 1998 поЗАЯВКА
  Народни песни на банатските българи с ноти Николай Кауфман 1987 поЗАЯВКА
  Български народен двуглас Светла Абрашева 1974 30.00 поръчай
  Извор на красота и родолюбие (песни с ноти, приказки, залъгалки... ) Райна Кацарова, Иван Койнаков - съставители 1969 поЗАЯВКА
  Песенник (сборник народни и други песни с ноти) Колектив с редактор Светослав Обретенов 1956 поЗАЯВКА
  Народни песни с ноти за народно битов хор Никола Кенов 1955 поЗАЯВКА
  Песни с ноти за женски народен хор Петър Динов 1958 поЗАЯВКА
  Ръководство с ноти за свирене на гайда в оркестър Борис Петров 1957 поЗАЯВКА
  Македонски песни с ноти за мъжки хор Добри Христов 1955 15.00 поръчай
  Българо-мохамедански песни с ноти от родопския край за 2 и 3 гласа женски хор Н. Кенов 1957 поЗАЯВКА
  Даваш ли, даваш балканджи Йово... / Исторически песенен фолклор - сборник Стоянка Бояджиева 1989 40.00 поръчай
  111 Народни песни с ноти за началния курс М. Букурещлиев 1969 поЗАЯВКА
  Сборник за народни умотворения, народопис Колектив 1963 поЗАЯВКА
  Български народни песни от Източна и Западна Тракия - Васил Стоин - ноти и текстове Васил Стоин 1939 150.00 поръчай
  Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР (луксозно, голямофотматно издание в два тома) Николай Кауфман 1982 поЗАЯВКА
  Тракийски танци Колектив 1957 поЗАЯВКА
  Копаница (мъжки шопски танц из софийско) @1 К. Дженев 1958 поЗАЯВКА
  Сборник български народни танци: Шопски танци К. Дженев 1955 поЗАЯВКА
  Трънско (историко-географски очерк) Стамен Костов 1998 поЗАЯВКА
  От едно гърло два гласа - народни песни от село Гостилица Гинка Димкова 1982 40.00 поръчай
  Народни хора от Великотърновския край - описание на движенията, снимки и ноти Иван Донков 1997 поЗАЯВКА
  Школа за акордеон - самоучител за начинаещи и напреднали от Христо Радоев, Атанас Атанасов Христо Радоев, Атанас Атанасов 1961 40.00 поръчай
  За Родъ и родина, царъ и държава - На България (Избрани патриотични песни на два и три гласа съ ноти) Иванъ Камбуровъ 1942 поЗАЯВКА
  Древноизточен и български фолклор (учебник за НГДЕК) Таня Чолакова, Данаил Иванов 1991 поЗАЯВКА
  Сборник народни песни от село Негован, Солунско Теменужка Николова - съставителство и подготовка за печат 1984 20.00 поръчай
  Общественото мнение. Епистомологични проблеми Йордан Венедиков 1993 20.00 поръчай
  Аз уча Акордеон школа - самоучител 24 - 120 баса Георги Наумов 1962 поЗАЯВКА
  Българско народно творчество том 11 (Народни предания и легенди) Цветана Романска и Елена Огнянова 1963 поЗАЯВКА
  Българска народна музика - учебник за музикалните училища Манол Тодоров 1959 20.00 поръчай
  Народно песенно творчество от Ловешки окръг Хр. Вакарелски, Пенка Цветанова 1970 35.00 поръчай
  Говорът на село Зарово Солунско Мария Вачева-Хотева, Славка Керемидчиева 2000 60.00 поръчай
  Село Забърдо - История, бит, народно творчество Чавдар Илиев 1973 поЗАЯВКА
  Книга за виното Илия зайков, Иван Дионисиев, Георги Петров 1982 поЗАЯВКА
  Кюстендил - Енциклопедичен речник А-Я Колектив към БАН под главната редакция на Асен Василиев и Ефрем Каранфилов 1988 70.00 поръчай
  Български дух, душевност и духовност през вековете (Народопсихология) Станка Минкова, Трифон Трифонов 2003 33.00 поръчай
  Христоматия по българска фолклористика @1 Георги Данчев, Анчо Калоянов 1977 поЗАЯВКА
  Бит и душевност на нашия народ Иван Хаджийски Иван Хаджийски 1974 40.00 поръчай
  Българско народно творчество том 3 (бойни и героически песни) Отбрал и редактирал Христо Вакарелски; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1961 24.00 поръчай
  Българско народно творчество том 6 (Любовни лирични семейни песни) Отбрали и редактирали Дим. Осинин и Ив. Бурин; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1962 24.00 поръчай
  Българско народно творчество том 12 (Пословици, поговорки, гатанки) Отбрал Цветан Минков; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков и Д. Осинин 1963 поЗАЯВКА
  Въпроси на бългаското народно творчество - Избрани студии и статии Цветана Романска 1976 20.00 поръчай
  Книга за хляба Стоян Райчевски 1984 20.00 поръчай
  Български песни / Bulgarische Lieder / Болгарские песни Христо Тодоров 1967 поЗАЯВКА
  Народна вяра и религиозни народни обичаи от Димитър Маринов Димитър Маринов 1981 поЗАЯВКА
  Етнографски и фолклористични изследвания в чест на Христо Вакарелски Колектив под редакцията на Л. Богданова, Ст. Генчев, П. Динеков, Г. Михайлова, А. Примовски и мн. др. 1979 30.00 поръчай
  Систематика на българските народни музикални инструменти Вергилий Атанасов 1977 поЗАЯВКА
  Български народни хора и ръченици голяма кафява Борис Цонев 1950 поЗАЯВКА
  Психология на българския народ Тодор Панов 1992 поЗАЯВКА
  Българско народно творчество том 13 - Народни песни с ноти Р. Кацарова, Ел. Стоин, Н. Кауфман, Т. Бояджиев, Д. Осинин 1965 80.00 поръчай
  Народна песнопойка - песни с ноти Елена Стоин 1982 поЗАЯВКА
  Начална школа за гайда ПРОДАДЕНА Тодор Прашанов 1986 поЗАЯВКА
  Български празници и традиции - бит, духовност, обичаи Мария Проданова 2006 поЗАЯВКА
  Баладни мотиви в народната поезия Михаил Арнаудов 1964 поЗАЯВКА
  Партизански бит и фолклор Цв. Вранска, Ст. Георгиева-Стойкова 1954 поЗАЯВКА
  Българската музика - минало и съвременностъ; Българската народна музика - метрика и ритмика Иванъ Камбуровъ; Василъ Стоинъ 1927 поЗАЯВКА
  Раждането на боговете (Митове на българската земя ) Иван Венедиков 1997 30.00 поръчай
  Български македонски песни Йосифъ Чешмеджиевъ 1926 30.00 поръчай
  Селска стряха - утра, вечеринки, забави Колектив под редакцията на Д. Добрев и Д. Гундов 1947 50.00 поръчай
  Български народни песни за пиано на четири ръце Стилиян Голямов (под редакцията на Панчо Владигеров) 1955 30.00 поръчай
  Хитър Петър и Настрадин Ходжа - историята на българския народен анекдот Величко Вълчев 1975 50.00 поръчай
  Тремъ на българската народна историческа епика (Отъ Момчила и Крали Марка до Караджата и Хаджи Димитра съ фолклорни, исторически, езикови и др. бележки, показалецъ и речникъ) Божанъ Ангеловъ и Христо Вакарелски 1940 70.00 поръчай
  Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 поЗАЯВКА
  Народни песни и танци за пиано / Chansons et danses populaires pour piano Андрей Стоянов / Andrey Stoyanov 1956 30.00 поръчай
  Сборник народни песни от видинско Г. Милев, О. Хранов - съставители 1964 30.00 поръчай
  Гърди си с рози накичи - стари градски песни Колектив 1998 поЗАЯВКА
  Баба знае две и двеста - Българският характер в нашите пословици и поговорки Марко Семов 1985 15.00 поръчай
  Народна песнопойка - автентични текстове с ноти от Василъ Стоинъ. Стъкмилъ Василъ Стоинъ 1930 38.00 поръчай
  Школа за кларинет Сава Димитров, Димитър Савов 1977 поЗАЯВКА
  Родопски народни песни Вл. Примовски (Написалъ и подредилъ) 1940 28.00 поръчай
  Traditional Bulgarian Calendar illustrated encyclopedia / Традиционен български календар - илюстрован цветен албум за българските традиционни празници на английски Margarita Vasileva 2003 поЗАЯВКА
  Странджански народни песни (из репертоара на Кера Панайотова Маджарова) Събрал и систематизирал Панайот Маджаров; Дешифрирал нотния текст Михаил Букурещлиев 1983 поЗАЯВКА
  Българско право - история и основи Владислав Алексиев 1946 50.00 поръчай
  Български народни гатанки Ст. Стойкова 1970 30.00 поръчай
  Черковни песни на Разложки говоръ отъ средата на XIX векъ Кирилъ Мирчевъ 1939 25.00 поръчай
  Българска народна музика - Николай Кауфман Николай Кауфман 1977 поЗАЯВКА
  Слънчова люлка - народни песни от Нови пазар (сборник) Симеон Русакиев 1983 поЗАЯВКА
  Румелийски делници и празници от XVIII век - сборник Колектив под редакцията на Н. Хайтов 1978 25.00 поръчай
  Народни песни отъ Тимокъ до Вита - с ноти Василъ Стоинъ 1928 поЗАЯВКА
  Студии върху българските обреди и легенди - часть I - II Михаилъ Арнаудовъ 1924 100.00 поръчай
  Апокрифите за Богородица и българската народна песень Д-ръ Цветана Вранска 1940 поЗАЯВКА
  По следите на една безсмъртна песен (!!! отделно първия том от двата тома) Д-р Николай Русев 1988 80.00 поръчай
  Димитър Маринов - избрани произведения - том 2 - Етнографическо (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско) Димитър Маринов 1984 поЗАЯВКА
  Игра по огън - нестинарство Росица Ангелова 1955 поЗАЯВКА
  The Wedding (Color fotoalbum of bulgarian traditional wedding)/ Сватбата - цветен фотоалбум с описание на традиционна фолклорна сватба на английски език Stoyan Genchev 1988 40.00 поръчай
  Песни на българското работническо движение (1891-1944) .. Николай Кауфман 1959 120.00 поръчай
  Български градски песни Николай Кауфман 1968 поЗАЯВКА
  Известия на Народния етнографски музей в София (година V и VI - книжки I - IV) Колектив 1925 - 26 80.00 поръчай
  Известия на Народния етнографски музей в София (година III - книжка I и II) Колектив 1923 40.00 поръчай
  Танци и игри за младежта - сборник Маргарита Дикова, Димо Донев - съставители 1967 поЗАЯВКА
  Избрани песни от репертоара на Държавния ансамбъл за народни песни и танци Парашкева Тодорова и Мария Кутева - съставители 1969 поЗАЯВКА
  Ръководство по тренировъчна работа в самодейните танцови колективи Мария Евтимова 1970 поЗАЯВКА
  Кюстендилски народни песни ( обработки за женски, детски и смесен народен хор ) Жени Порталска, Магдалина Стефанова - съставители 1978 поЗАЯВКА
  Епитети въ българската народна песенъ @1 Мариана Ев. Дабева 1939 поЗАЯВКА
  Българска народна музика - Лидия Литова - Николова Лидия Литова - Николова 1982 поЗАЯВКА
  Български танци из репертоара на държавния ансамбъл за народни песни и танци Маргарита Дикова 1962 120.00 поръчай
  Български народни песни собрани одъ братья Миладиновци Димитрiя и Константина Димитъръ и Константинъ Миладинови 1891 поЗАЯВКА
  Сто години българска борческа песен .. Г. Димитров, Д. Бойчев - съставители 1949 50.00 поръчай
  Народни песни на малоазийските българи в Новопазарско; Народни песни и приказки от Нови Пазар и с. Еньово, Новопазарско; Капански народни песни (Сборник за народни умотворения и народопис кн. XLVII) Колектив под редакцията на Акад. Ст. Романски 1956 поЗАЯВКА
  Българско народно творчество том 2 (Хайдушки песни) Д. Осинин - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1961 24.00 поръчай
  Българско народно творчество том 10 (Битови приказки и анекдоти) П. Динеков и Ст. Стойкова - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 поЗАЯВКА
  Българско народно творчество том 8 (земеделски занаятчийски песни) Анастас Примовски - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1962 25.00 поръчай
  Българско народно творчество том 7 (Семейно-битови песни) Д. Осинин и Е. Огнянова - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1962 20.00 поръчай
  Българско народно творчество том 9 (Приказки вълшебни и за животни) А. Каралийчев и В. Вълчев - подбор; Редакционна колегия М. Арнаудов, Ив. Бурин, Хр. Вакарелски, П. Динеков, Д. Осинин 1963 поЗАЯВКА
  Майстори на народната музика; Сватбарските оркестри ( популярно изследване на българската народна музика и на развитието и в две части ) Тодор Бакалов 1993 40.00 поръчай
  Българско народно поетично творчество Цветана Македонска - подбор и редакция 1988 поЗАЯВКА
  Българинът се смее - народни анекдоти Черемухин 1990 поЗАЯВКА
  Играчка - плачка. Две петлета се скарали ( български народни игри и играчки за деца ) Илия Зайков, Златка Асенова 1984 25.00 поръчай
  Фолклор и народни обичаи от Ботевград Колектив под редакцията на Цветана Романска 1968 30.00 поръчай
  Народни песни отъ Средна Северна България .. Василъ Стоинъ 1931 75.00 поръчай
  Народно - песенният изпълнителски стил и неговите вокално - педагогически проблеми Ан. Дафов 1978 поЗАЯВКА
  Traditional Bulgarian Wedding. (Традиционна българска сватбаThe Wedding (Color fotoalbum) цветен фотоалбум с описание на традиционна българска сватба на английски език Radost Ivanova 1987 поЗАЯВКА
  Кузман А. Шапкарев Сборник от български народни умотворения (български приказки и верования с прибавление на няколко македоновлашки и албански ) Кузман А. Шапкарев 1968 - 73 25.00 поръчай
  Да би гората думала ( Хайдушки фолклор от сливенския край ) Т. Ив. Живков, Ж. Янакиева 1968 20.00 поръчай
  Българско народно творчество. Том 1-12 .. Том 1 - Юнашки песни; том 2 - Хайдушки песни; том 3 - Исторически песни; том 4 - Митически песни; том 5 - Обредни песни; том 6 - Любовни песни; том 7 - Семейно - битови песни; том 8 - Трудово - поминъчни песни; том 9 - Приказки вълшебни и за животни; том 10 - Битови приказки и анекдоти; том 11 - Народни предания и легенди; том 12 - Пословици, поговорки и гатанки. Колектив 1961 - 65 140.00 поръчай
  Българска народна поезия и проза. Том 1-7 .. Том 1 - Юнашки песни; том 2 - Обредни песни; том 3 - Хайдушки и исторически песни; том 4 - народни балади; том 5 - любовни песни; том 6 - народни приказки; том 7 - предания, легенди, пословици и гатанки. Лиляна Богданова - съставител 1981 - 83 90.00 поръчай
  Школа за акордеон - самоучител за начинаещи и напреднали от Борис Аврамов, Любен Панайотов Борис Аврамов, Любен Панайотов 1969 40.00 поръчай
  Самодиви - народни песни Емануилъ П. Димитровъ 1926 поЗАЯВКА
  Камиларството в Беломорска Тракия Атанас Примовски 1958 поЗАЯВКА
  Българска народна хореография съ неколко примери изъ македонския фолклоръ Стоян Джуджевъ 1940 50.00 поръчай
  Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Любомир Милетич 1987 поЗАЯВКА
  Български народни балади ( 1 и 2 част ) Колектив 1993 - 94 поЗАЯВКА
  Listen, Daughter, and Remember Well... / Слушай щерко и добре запомни... Martha Forsyth / Марта Форсайт 1996 поЗАЯВКА
  Танци и ансамблови съчетания Колектив 1970 поЗАЯВКА
  Орнаменти в българската народна музика Александър Моцев 1961 50.00 поръчай
  Българска народна музика Манол Тодоров Манол Тодоров 1973 30.00 поръчай
  Балканска народна мъдрост Колектив 1968 25.00 поръчай
  Погребални и други оплаквания в България голям албум Н. Кауфман, Д. Кауфман 1988 поЗАЯВКА
  Bulgarian Folk Songs / Български народни песни .. преведени на английски език. Chosen and translated Elizabeth Marriage Mincoff 1945 45.00 поръчай
  Български народни хора и ръченици Б. Цонев 1960 поЗАЯВКА
  Български сценични танци К. Дженев 1968 80.00 поръчай
  Универсален танцопис К. Дженев, К. Харалампиев 1971 60.00 поръчай
  Теория за строежа на движенията в българската народна хореография К. Дженев, К. Харалампиев 1966 100.00 поръчай
  Български народни хора и танци - учебник - история. стъпки и движения. описания ноти хореографияза ВИФ Стефан Въгларов Стефан Въгларов 1988 40.00 поръчай
  Народни хора и детски музикални игри Георги Андреев 1975 поЗАЯВКА
  Христоматия по българска народна музика Лидия Литова - Николова 1977 40.00 поръчай
  Българска народна музика. Том 1-2 .. Стоян Джуджев пълна енциклопедия - учебник с ноти песни, ритмика, композиция инструменти и др. Стоян Джуджев 1979 - 80 55.00 поръчай
  Български народни музикални инструменти органография, чертежи описания, настройка !!! Манол Тодоров 1973 поЗАЯВКА
  Обредни песни ( втори том от поредицата - "Българска народна поезия и проза ) Р. Иванова и Т. Живков ( съставителство и подбор ) 1981 поЗАЯВКА
  Очерци по българския фолклор Михаил Арнаудов два тома Михаил Арнаудов 1968 70.00 поръчай
  Първомартенска обредност Любомир Миков 1985 поЗАЯВКА
  Писани яйца в България Любомир Миков 1982 поЗАЯВКА
  Сватбата - цветен фотоалбум с описание на традиционна фолклорна сватба Стоян Генчев 1987 поЗАЯВКА
  Ритъм и такт в българската народна музика Александър Д. Моцев 1949 поЗАЯВКА
  Сценично разработени български народни танци Е. Тодорова ( съставител ) 1955 поЗАЯВКА
  Избрани български народни хора - китки и разработки с терминология и хорописни знаци том 3 Борис Цонев 1957 190.00 поръчай
  Хора за духов оркестър / Horos for Wind orchestra Дико Илиев / Diko Iliev 1989 поЗАЯВКА
  История с аромат на вино Младен Стоянов 1997 поЗАЯВКА
  Български фолклор - Петър Динеков Петър Динеков 1972 поЗАЯВКА
  Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България Красимир Петров 1986 30.00 поръчай
  Български народни танци от Тракия Красимир Петров 1995 поЗАЯВКА
  Български народни танци от североизточна България /Добруджа / Красимир Петров 1995 25.00 поръчай
  Добър юнак с добра коня .. 152 обредни песни от село Аспарухово - Варненско. Анчо Калоянов (събрал и подредил) 1986 34.00 поръчай
  66 народни песни на Македонските Българи / 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов / Dobri Christov 1931 поЗАЯВКА
  66 народни песни на Македонските Българи с текстове и ноти 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens .. Добри Христов 1983 45.00 поръчай
  Български народни песни от Македония / Bulgarian folk songs from Macedonia Коста Църнушанов / Kosta Tsurnoushanov 1989 190.00 поръчай
  Народни песни от Югозападна България ( Пирински край ) в 2 тома Николай Кауфман и Тодор Тодоров ( съставители на том - 1 ), Николай Кауфман и Илия Манолов ( съставители на том - 2 ) 1967 - 94 поЗАЯВКА
  Народни песни от Средните Родопи .. хиляда Родопски песни етимологичен речник, именен и исторически азбучен показалец на имена, местности събития споменавани в текстовете Атанас Райчев 1973 75.00 поръчай
  Народни песни на македонските българи .. Стефан И. Веркович Стефан И. Веркович 1966 20.00 поръчай
  Кукерът без маска - книга за кукерството със снимки Стоян Райчевски, Валерия Фол 1993 35.00 поръчай
  Студии върху Българските обреди и легенди - втори том Кукери и русалии; Вградена невеста Михаил Арнаудов 1972 поЗАЯВКА
  Българско народно поетично творчество - христоматия Доцент Цветана Романска - Вранска 1958 25.00 поръчай
  Известия на института за музика - книга 5 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1959 25.00 поръчай
  Известия на института за музика - книга 4 Колектив под редакцията на Петко Стайнов 1957 25.00 поръчай
  Някои общи черти между народната песен на българите и източните славяни Николай Кауфман 1968 поЗАЯВКА
  Българска народна култура Колектив под редакцията на В. Хаджиниколов 1981 28.00 поръчай
  Български обредни хлябове - приготвяне, значение на фигурите, изпълнение на обичаите и ритуалите, значение, празнуване Станка Янева 1991 60.00 поръчай
  Български народни песни събрани от братя Миладинови Димитър и Константин Миладинови 1998 поЗАЯВКА
  Гергьовден у южните славяни Татяна Ангелова Колева 1981 30.00 поръчай
  Обреди и обреден фолклор Тодор Иванов Живков ( съставител ) 1981 поЗАЯВКА
  Българската фолклорна сватба цялостно описание на българската фолклорна сватба организация, ритуали, традиционни обичаи със снимки. Радост Иванова 1984 60.00 поръчай
  Родопски народни песни Анастас и Никола Примовски (съставители и редактори) 1968 поЗАЯВКА
  Книга на песните .. български народни песни събрани от Пенчо Славейков Пенчо Славейков (съставител) 1961 22.00 поръчай
  Български Великденски обреден фолклор Любомир Миков 1990 50.00 поръчай